Ljubljana 12.02.2010

Dvorana Tivoli - Klapa Kumpanji, Tedi i Meri