Potraži me u predgrađu

Z. Runjić-D. Britvić

 

Ova dvorišta

puna neba i ptica,

udju k'o  muzika stara

nekud duboko u nas

i tu uvjek ostanu.

 

Potraži me u predgrađu,
na ulici, na raskrs
ću.
Gd
je mi je jorgovan rasuo perle,
gd
je nam je prolje
će dotaklo usne
i pob
jeglo...

Potra
ži me u predgrađu,
kraj
vlakova
što prolaze.
Bit
ćemo sami u svitanju dana,
bi
t
ćemo sami u pjesmama ptica
ko nekada....

Drijemaju jedra od rublja i cvje
ća,
čekaju vjetar da nekuda plove.
Čujes li na
še nas predgrađe zove,
tra
že te kuće i ulice stare.

Potra
ži me u predgrađu,
poljubi me u sje
čanju.
Bar onih sati kad ostane
š sam,
ako me sad jo
š imalo voliš
potra
ži me...

Ti nema
š prsten sa našeg vjenčanja,
al pamti
š strehu na kraju grada.
Bez mnogo cvje
ća, bez vela i zlata
bila sam s`tobom sretna k'o nikad.

Potra
ži me u predgrađu...

 

LP i KS "Potraži me"- Meri Cetinić (Jugoton) 1988.

LP "Najveći uspjesi"-Meri Cetinić (Croatia Records) 1992.

CD "Sve najbolje-more,more" Meri Cetinić (Croatia Records) 1994.

CD i MC "Razni izvođači-Šlageri Vol.4" (Croatia Records) 2003.

CD i KS "Meri Cetinić - Zlatna kolekcija" (Croatia Records) 2005.

Album: CD "Tiramola"- Meri Cetinić & Black coffee (Croatia records) 2006.

2CD Zdenko Runjić "Gold collection-Pjevajte noćas za moju dušu" (Croatia records) 2008.