Niko neće na vapore

Ruzina ih teška tuče,

Ostalo im samo more

I makina da ih vuče.

 

Niko neće u mornare

Di su judi s modron vrićon

Niko neće u mornare,

A zadnjima nek je sa srićon.

 

More ča je život dalo

Ča je šporku robu pralo

Čeka nove moreplovce

Ni iz gušta ni za novce.

Ni za jubav pisme stare

Niko neće u mornare

Ni za jubav pisme stare

Niko neće u mornare.

 

U jubavi malo vire

Teško vrime za sanjare

U moru sve manje mire

Niko neće u mornare

 

Niko neće u mornare

Di su judi s modron vrićon

Niko neće u mornare

A zadnjima nek je sa srićon.

 

More ča je….

NIKO NEĆE U MORNARE

(D. Šarac - K. Juras - A. Cetinić)

MISLIM NA TEBE

(M. Cetinić-J Fiamengo-A. Cetinić)

Producent: A. Cetinić