USPAVAJ ME NOĆAS ...

 

Uspavaj me noćas bajkom,

nježnom pričom o princezi,

poljubi me kada usnem,

pored mene tiho leui ...

 

U tami će moje srce

kucat' tiho poput sata,

ne daj zimi da ga nade,

ne otvaraj nikom vrata ...

 

Namjesti mi jastuk meko

i Ijuijaj ga kao lađu,

kad patuljci u san svrate

zagrljene nek' nas nađu ...

 

Lijepe misli neka sniježe

po mom licu i po kosi

dok nas prsten snova veže,

dok nas noćni vjetar nosi ...

 

Muzika: JURE STANIĆ / Tekst: NENAD NINĆEVIĆ

Aranžman. ANTE CETINIĆ