SUNCE MOG ŽIVOTA

 

Nakon kiša, nakon bura

kada mine svaki hir,

nakon gorkih avantura

samo ti mi vraćaš mir.

Tvoja Ijubav me uzdiže,

znaj podijeli sa mnom sunčev sjaj.

 

I dok čeka, i dok strepi

samo srce žene zna

da će doći dani lijepi

da me vodiš stazom sna

Tvoja Ijubav me uzdiže,

znaj podijeli sa mnom sunčev sjaj!

 

Probudi jutro i budi vedar dan

budi sunce mog života

zapalit će u mom srcu ludi plam

tvoja nježnost i dobrota

 

Premda neće to da shvati

umorno je srce već

sad mu snagu može dati

samo tvoja blaga riječ.

Tvoja Ijubav me uzdiže, znaj

podijeli sa mnom sunčev sjaj!

 

Probudi jutro i budi vedar dan

budi sunce mog života

sagorjet ću u toj vatri, dobro znam

to je spokoj i Ijepota

 

Neka produ iskušenja

i sve tiše kuca sat,

ovo srce se ne mijenja

dat će sve što može dat

Tvoja Ijubav me uzdiže, znaj

podijeli sa mnom sunčev sjaj!

 

Probudi jutro i budi vedar dan

podijeli sa mnom sunčev sjaj!

Probudi jutro i budi vedar dan

podijeli sa mnom sunčev sjaj!

 

Muzika i tekst: ZDENKO RUNJIĆ

Aranžman: STIPICA KALOGJERA