MALO NEBA

 

Kad čuješ onaj poznat glas

i stare pjesme zvuk,

zatvori oči, misli na nas

večeras bit ću tu.

 

Zbog neke davne nježnosti

zaustavi dah,

u život vrati, bar za tren

sve što je pepeo i prah.

 

Nekad smo za malo neba

prelazili oceane,

ja sam znala što ti treba

ti si zvijezde krao za me.

Ispili smo do dna čaše

svu Ijepotu jednog trena

u samoči srce moje

sluša šapat uspomena.

 

Vjetar se gradom šeta

usnuo je žal

do drugog kraja svijeta

otplovio je val.

 

Ispili smo do dna čaše

svu Ijepotu jednog trena

u samoči srce moje

sluša šapat uspomena.

 

Sad, zbogom ostaj, Ijubavi moja

ja dalje moram poć

u sjećanju, poljubi me

želim ti laku noć

u sječanju, poljubi me

odlazim, laku noć

i zadnji put, poljubi me

laku noć

 

Muzika i tekst: MERI CETINIĆ

Aranžman: STIPICA KALOGJERA